جلسه مسئولین اداره کل بااعضای گروههای آموزشی

ساخت وبلاگ
چکیده : درروزسه شنبه مورخ 25/7/96  جلسه ای باحضورمسئولین اداره کل آموزش وپرورش با اعضای گروههای آموزشی کاردا... با عنوان : جلسه مسئولین اداره کل بااعضای گروههای آموزشی بخوانید :
درروزسه شنبه مورخ 25/7/96  جلسه ای باحضورمسئولین اداره کل آموزش وپرورش با اعضای گروههای آموزشی کاردانش استان تشکیل گردید.

دراین جلسه ضمن تقدیر وتشکرازمدیراجرایی سابق وبعضی ازاعضا ، درزمینه آزمون هابرمبنای شایستگی صحبت شد . همچنین پیرامون جدول دروس ونکاتی که دربازدید ازهنرستان ها که بایدمدنظرقرارگیرد ودیگرمسائل آموزشی  نیزبحث وتبادل نظرشد.

  

مسئولین,بااعضای,گروههای,...
نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : سه شنبه 14 آذر 1396 ساعت: 2:14