دوره ضمن خدمت سرپرست ترخیص محصول | بلاگ

دوره ضمن خدمت سرپرست ترخیص محصول

تعرفه تبلیغات در سایت
به اطلاع همکاران وهنرآموزان می رساند، ادامه دوره ضمن خدمت مهارت سرپرست ترخیص محصول ، درروزهای پنج شنبه وجمعه مورخ 20و21 مهر ازساعت 8 الی 16 درمحل : بلوارپرفسورحسابی -آتشنشانی تشکیل می گردد.

ضمناً برنامه بازدید ازکارخانه نیزدردستورکارمی باشد.

...
نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : چهارشنبه 8 آذر 1396 ساعت: 11:47